O MNIE

Karolina Piórek

Świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie przestrzegania szeroko pojętych przepisów ochrony środowiska i sporządzania dokumentacji branżowej związanej z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z korzystaniem ze środowiska.

KOMPLEKSOWE USŁUGI

doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie przepisów:

 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa wodnego,
 • ustawy o odpadach,
 • ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawy o czystości i porządku w gminach,
 • szeregu innych ustaw.

ŚWIADCZENIE USŁUG

 • pomocy prawnej z obszaru przepisów prawa ochrony środowiska,
 • nadzoru prawnego i merytorycznego nad obowiązkami zakładów z zakresu ochrony środowiska,
 • sporządzania dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowych,
 • sporządzania dokumentacji związanej z uzyskiwaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszeń instalacji,
 • sporządzanie dokumentacji wodnoprawnej w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,
 • sporządzania dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwoleń zintegrowanych,
 • sporządzania dokumentacji związanej z uzyskiwaniem pozwoleń oraz zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami,
 • przygotowania rocznej sprawozdawczości,
 • udziału w czynnościach kontrolnych organów ochrony środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz przedsiębiorców,
 • prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów ochrony środowiska.

KONTAKT

601 764 346
biuro@karolinapiorek.pl


BIURO

ul. Stefana Żeromskiego 14b/12
64-800 Chodzież


GODZINY PRACY

8.00 - 16.00


DANE REJESTROWE

NIP:
607-002-15-88
REGON:
382017964